Thông báo v/v tạm ngừng thu âm qua tổng đài 1229 và sử dụng dịch vụ qua 9221

Dear các bạn thành viên!

Bắt đầu từ ngày 08/02/2018, Viettel tạm ngừng một số chức năng để nâng cấp hệ thống dịch vụ Imuzik sáng tạo, cụ thể như sau:

  • Ngừng thu âm qua tổng đài 1229
  • Ngừng tất cả các thao tác tới đầu số sms 9221 như: đăng ký dịch vụ, tải BH mới, lấy mật khẩu …

Vì vậy BQT xin thông báo tới toàn thể thành viên dịch vụ Imuzik sáng tạo. Sau khi hoàn thiện việc nâng cấp, BQT sẽ thông báo trên blog để các bạn nắm thông tin và quay trở lại sử dụng dịch vụ qua tổng đài 1229 và đầu số 9221.

Trân trọng cảm ơn!

2018
08/02
Không tìm thấy!